ชุดช่วงล่าง 3" เพิ่มเพลาที่ 3 SRT (พร้อมบูชเฉียง)

ชุดช่วงล่าง 3" เพิ่มเพลาที่ 3 SRT (พร้อมบูชเฉียง)

รหัสสินค้า:42002301571
สถานะสินค้า:มีสินค้าในสต็อค

ชื่อทั่วไป: ชุดช่วงล่าง 3" เพิ่มเพลาที่ 3/SRT (พร้อมบู๊ช), ชุดช่วงล่างเหล็กหล่อ 3" เพิ่มเพลาที่ 3/SRT, ชุดเพิ่มเพลาที่ 3
ข้อดี: 1. บู้ชเฉียงแกนเหล็ก คุณภาพดี สึกหรอช้า
           2. ใช้เครื่อง CNC เก็บรายละเอียดสมบูรณ์
           3. ไช้ได้ทั้งกับแหนบมาตรฐาน 9 ชั้น และ 10 ชั้น
ลักษณะการใช้งาน: ใช้ติดตั้งในรถบรรทุกพ่วง 2 เพลา เพื่อเพิ่มจำนวนเพลาจาก 2 เพลาให้เป็น 3 เพลาและรถกึงพ่วงเพื่อเพิ่มจำนวนเพลาจาก 2 เพลาให้เป็น 3 เพลา
อายุการใช้งาน: ตามลักษณะการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี
จำนวนที่ใช้/ชุด:

 • เต้าแหนบหน้า 2 ตัว
 • หมอนรองแหนบ 4 ตัว
 • เต้าแหนบหลัง 2 ตัว
 • ฝาครอบแหนบ 2 ตัว,
 • แขนยึดตาย 1 ตัว
 • แขนยึดปรับได้ 1 ตัว
 • โตงเตงกลาง 2 ตัว
 • เต้าโตงเตงกลาง 2 ตัว,
 • บู๊ชเฉียงแกนเหล็ก 8 ตัว
 • บูชโตงเตงกลาง 2 ตัว
 • สลักโตงเตง 2 ตัว
 • สลักแขนยึด+แหวน 4 ตัว
 • สาแหรก#16+น็อต 4 ตัว

การติดตั้ง/ข้อควรระวัง: 1. ต้องเชื่อมด้วยลวดเชื่อมแรงดึงสูง
                                      2. ควรเว้นที่ขอบชิ้นงาน 10-15 มล.เพื่อป้องการแตกร้าว
                                      3. ควรปรับตั้งศูนย์ของเต้าต่างๆให้ได้ฉาก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง(ใช้ร่วมกัน) : บังโคลน 3 เพลา, ยางอัดกระทะ, ยางบังโคลน, เพลา 8 น็อต/10 น็อต
ประเภทรถที่ใช้สินค้า: รถ 10 ล้อ FTD/รถพ่วงแม่-ลูก และรถกึ่งพวง