ชุดช่วงล่าง 3" Full 3 เพลา SRT (พร้อมบูชเฉียง)

ชุดช่วงล่าง 3" Full 3 เพลา SRT (พร้อมบูชเฉียง)

รหัสสินค้า:42002301591
สถานะสินค้า:มีสินค้าในสต็อค

ชื่อทั่วไป : ชุดช่วงล่าง 3" Full 3 เพลา / SRT (พร้อมบู๊ช), ชุดช่วงล่าง เหล็กหล่อ 3" พ่วง 3 เพลา
ข้อดี : 1. บู้ชเฉียงแกนเหล็ก คุณภาพดี สึกหรอช้า
          2. ใช้เครื่อง CNC เก็บรายละเอียดสมบูรณ์
          3. ไช้ได้ทั้งกับแหนบมาตรฐาน 9 ชั้น และ 10 ชั้น
ลักษณะการใช้งาน :  ใช้ติดตั้งในรถบรรทุก-รถพ่วง
อายุการใช้งาน : ตามลักษณะการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี
จำนวนที่ใช้/ชุด : เต้าแหนบหน้า 2 ตัว, หมอนรองแหนบ 6 ตัว, เต้าแหนบหลัง 4 ตัว, ฝาครอบแหนบ 6 ตัว,
                           แขนยึดตาย 3 ตัว, แขนยึดปรับได้ 3 ตัว, โตงเตงกลาง 2 ตัว, เต้าโตงเตงกลาง 2 ตัว,
                           เต้าแขนลาก 3 ตัว, บู๊ชเฉียงแกนเหล็ก 24 ตัว, บู๊ชโตงเตงกลาง 2 ตัว
                           สลักโตงเตง 2 ตัว, สลักแขนยึด+แหวน 12 ตัว, สาแหรก#16+น็อต 12 ตัว
การติดตั้ง/ข้อควรระวัง : 1. ต้องเชื่อมด้วยลวดเชื่อมแรงดึงสูง
                                     2. ควรเว้นที่ขอบชิ้นงาน 10-15 มล. เพื่อป้องการแตกร้าว
                                     3. ควรปรับตั้งศูนย์ของเต้าต่างๆให้ได้ฉาก
สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง (ใช้ร่วมกัน) : บังโคลน 3 เพลา, ยางอัดกระทะ, ยางบังโคลน, เพลา 8 น็อต/10 น็อต
ประเภทรถที่ใช้สินค้า : รถ 10 ล้อ FTD/รถพ่วงแม่-ลูก