โซลีนอยด์วาล์ว 3/2 24V.DC (3รู)

โซลีนอยด์วาล์ว 3/2 24V.DC (3รู)

รหัสสินค้า:410150002047
สถานะสินค้า:มีสินค้าในสต็อค

ชื่อทั่วไป : โซลีนอยด์วาล์ว 3/2 24V.DC (3รู), โซลีนอยด์วาล์วคอนโทรลกระบอกลม

ข้อดี : ทำหน้าที่เปิดและปิดรูทางผ่านของลมหรือควบคุมทิศทางลม

ลักษณะการใช้งาน : ทำหน้าที่เป็นตัวปิดเปิดลมโดยตรงมีทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่งทาง ทำหน้าที่เปิดปิดรูทางผ่านลมเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าหรือตัดต่อจากคอยล์

อายุการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษา

จำนวนที่ใช้/ชุด : 1 อัน : พ่วง

การติดตั้ง/ข้อควรระวัง :  ระวังลมรั่ว

สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง : อุปกรณ์ลม / เบรค