สลักล็อคก้ามเบรค

สลักล็อคก้ามเบรค

รหัสสินค้า:433010024
สถานะสินค้า:มีสินค้าในสต็อค

ชื่อเรียกทั่วไป : สลักล็อคก้ามเบรค

ลักษณะการใช้งาน : ทำหน้าที่ล็อคก้ามเบรค

อายุการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษา

การติดตั้ง / ข้อควรระวัง : ติดตั้งให้แน่น ระวังหลุด

ประเภทรถที่ใช้สินค้านี้ : 10 ล้อธรรมดา หรือ 10 ล้อพ่วงดั้มพ์

สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง : ก้ามเบรค