การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค

11.01.2018

1

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค

 

น้ำมันไฮดรอลิค และระบบไฮดรอลิคจะต้องมีการบำรุงรักษาที่ดี เริ่มตั้งแต่เติมน้ำมันเข้าไปในระบบต้องทำความมสะอาดภาชนะให้เรียบร้อยทุกครั้ง ท่อ สาย กรวย กระป๋องฯ ต้อวรักษาทำความสะอาดเช่นกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมน้ำมันไฮดรอลิคเมื่อใช้งานไปได้ระยะหรึ่ง จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่าย การถ่ายน้ำมันควรทำในขณะที่น้ำมันยังอุ่น เพราะจะช่วยชะล้าง และพาเอาสิ่งสกปรกแปลกปลอมต่างๆออกมาด้วย การตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิคควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิคหลังจาก 3 เดือนแรก และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อปฏิบัติ ตรวจสอบการบำรุงรักษาทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ค้ำกระบะและมีหมอนรองรับที่แข็งแรง