เกี่ยวกับเรา

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในปี 2510

          บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุก แม่พิมพ์ขึ้นรูป และอุปกรณ์จับยึด สำหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์ ก่อนที่จะขยายไลน์ ในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างเป็นระบบ

          ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัท ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ผลิต ชิ้นส่วนสำหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์ (OEM) มาสู่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ของตนเอง โดยวางตำแหน่งทางธุรกิจให้เป็น “One Stop Logistics Solution Provider” ทั้งนี้ โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักที่อยู่ภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ได้แก่ รถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถปิคอัพ

          นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังผลิตเพลาล้อและชุดกระบอกยกไฮดรอลิคพร้อมระบบกลไกเพื่อการใช้งาน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับใช้ในรถดัมพ์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงของบริษัท ฯ และจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้อาศัยเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้และสั่งสมมาจากบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ต่างชาติ บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้ลงทุนไว้แล้ว อาทิ เครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ เครื่องทดสอบต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้งในแง่ของมาตรฐานและคุณสมบัติของสินค้า และต้นทุนการผลิต

ในปัจจุบันธุรกิจของบริษัท ฯ และบริษัทในเครือสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto Parts)

  • แม่พิมพ์สำหรับปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์
  • อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบรถยนต์และตรวจสอบคุณภาพ
  • ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ
  • หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถปิคอัพ

2. กลุ่มธุรกิจพาหนะเพื่อการขนส่ง

  • รถดัมพ์และรถพ่วง
  • เพลาล้อและกระบอกยกไฮดรอลิค
  • พาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร

3. กลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ

  • รถบรรทุกเอ็นจีวี
  • รถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล บี 100
  • บริการรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่องยนต์เอ็นจีวี